ประวัติความเป็นมา

Khon Kaen Cable Network (KTV) เป็นหน่วยงานบริการข่าวสารให้กับประชาชนชาวขอนแก่น
เดิมทีมีการนำเสนอเพียงแค่ช่องทางโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ล
แต่ในปัจจุบันเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจโซเชียลมีเดียมากขึ้น Khon Kaen Cable Network (KTV)
จึงเพิ่มช่องทางในรูปแบบสื่อออนไลน์ โดยใช้ชื่อว่า “KTV Online” ทั้ง Facebook Youtube Instagram
และแพล็ตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาด้านความบันเทิงเพื่อสร้างความสุขอย่างรอบด้านให้แก่ชาวขอนแก่น