อัตลักษณ์องค์กร

สัญลักษณ์ KTV ที่ใช้สีน้ำเงิน แสดงถึงความรู้และปัญญา
อีกทั้งสีฟ้ายังเป็นสีที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และอิสระอีกด้วย ส่วนสีเหลืองเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรือง
สีนี้ช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล และเมื่อนำสองสีนี้มาผนวกเข้าด้วยกันในโลโก้ KTV
จึงบ่งบอกถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านการคิดวิเคราะห์
โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการผลิตสื่อเพื่อชาวขอนแก่น